De kernpunten van onze schaakkaravaan

Impuls

De cursussen van de Karavaan dienen ter promotie van het schaken. Doordat de cursussen financieel ondersteund worden door het Ministerie van VWS, de KNSB en de gemeente Amsterdam kunnen we vele scholen en scholieren gratis kennis laten maken met het schaakspel. Door die impuls hopen we dat schaken op vele Amsterdamse scholen een vaste plek zal krijgen.

Continuïteit

Door het opleiden van schaakleraren willen we ervoor zorgen dat het schaken na onze cursussen niet stil valt, maar dat de nieuw opgeleide leraren het stokje over kunnen nemen. De cursussen voor schaakleraar staan open voor leerkrachten, ouders en andere geïnteresseerden. De cursussen zijn geheel gratis!

Kwaliteit

De Karavaan werkt met deskundige, ervaren en enthousiaste leraren. Hierdoor zijn de scholen verzekerd van kwalitatief goede cursussen, hetgeen het enthousiasme ten goede komt.

Vragen? Interesse?

Neem contact op Eddy Sibbing, coördinator van de Schaakkaravaan
06-10757683, 020-6257017 of euwemec@xs4all.nl

Brief naar scholen

Uitgebreide informatie over het schoolschaakpan


nadere inlichtingen:

Max Euwe Centrum,
t 020-6257017
e euwemec@xs4all.nl